Στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου


 
ΤράπεζαΔιάρκεια σε χρόνιαΕπιτόκιοΠαρατηρήσειςΗμερομηνία ενημέρωσης
Alpha Bank 15 3,20% 8/12/2021
Εθνική Τράπεζα 20 3,35% 8/12/2021
Alpha Bank 20 3,40% 8/12/2021
Alpha Bank 25 3,60% 8/12/2021
Alpha Bank 30 3,80% 8/12/2021
Εθνική Τράπεζα 15 4,00% 8/12/2021

Τα παραπάνω στεγαστιά επιτόκια δε συμπεριλαμβάνουν εισφορά 0,12% Ν. 128/75.
Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που παρουσιάζονται στον πίνακα, ελέγχονται καθημερινά από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών. Όταν μία γραμμή παρουσιάζεται ότι ενημερώθηκε π.χ. στις 10/12/2008 αυτό σημαίνει ότι στις 10/12/2008 η ιστοσελίδα της τράπεζας περιείχε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, εκτός λίγων περιπτώσεων που υπάρχει διορθωτική ενημέρωση. Ωστόσο συμβαίνει μερικές φορές κάποια τράπεζα να αλλάξει τα δεδομένα που αφορούν τα στεγαστικά δάνεια χωρίς να ενημερώσει αμέσως την σελίδα της ή να συμβεί καθυστέρηση ή λάθος στην δική μας ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να γίνει μια τηλεφωνική επιβεβαίωση με την τράπεζα πριν προβεί κάποιος σε οποιαδήποτε ενέργεια.