Εκτύπωση

Αυξήσεις επιτοκίων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Προθεσμιακές (μέση αύξηση 12.44%)

Για 5.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 2.45% σε 2.70%, διαφορά:10.2%.
Διάρκεια δύο μηνών από 2.55% σε 2.80%, διαφορά:9.8%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 2.65% σε 2.90%, διαφορά:9.43%.
Διάρκεια 5 μήνες από 3.10% σε 3.20%, διαφορά:3.23%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 2.90% σε 3.10%, διαφορά:6.9%.
Διάρκεια εννέα μηνών από 3.00% σε 3.20%, διαφορά:6.67%.
Διάρκεια ενός έτους από 3.10% σε 3.30%, διαφορά:6.45%.
Διάρκεια ενός έτους με μηνιαία απόδοση από 3.05% σε 3.25%, διαφορά:6.56%.

Για 10.000 ευρώ
Διάρκεια 1 μήνας από 2.65% σε 3.00%, διαφορά:13.21%.
Διάρκεια 2 μήνες από 2.75% σε 3.10%, διαφορά:12.73%.
Διάρκεια 3 μήνες από 2.85% σε 3.20%, διαφορά:12.28%.
Διάρκεια 5 μήνες από 3.30% σε 3.50%, διαφορά:6.06%.
Διάρκεια 6 μήνες από 3.10% σε 3.40%, διαφορά:9.68%.
Διάρκεια 9 μήνες από 3.20% σε 3.50%, διαφορά:9.38%.
Διάρκεια 12 μήνες με μηνιαία απόδοση από 3.25% σε 3.54%, διαφορά:8.92%.
Διάρκεια 12 μήνες από 3.30% σε 3.60%, διαφορά:9.09%.

Για 30.000 ευρώ
Διάρκεια 1 μήνας από 2.95% σε 3.25%, διαφορά:10.17%.
Διάρκεια 2 μήνες από 3.00% σε 3.35%, διαφορά:11.67%.
Διάρκεια 3 μήνες από 3.05% σε 3.50%, διαφορά:14.75%.
Διάρκεια 5 μήνες από 3.40% σε 3.80%, διαφορά:11.76%.
Διάρκεια 6 μήνες από 3.20% σε 3.70%, διαφορά:15.63%.
Διάρκεια 9 μήνες από 3.30% σε 3.80%, διαφορά:15.15%.
Διάρκεια 12 μήνες από 3.40% σε 3.90%, διαφορά:14.71%.
Διάρκεια 12 μήνες με μηνιαία απόδοση από 3.34% σε 3.83%, διαφορά:14.67%.
Διάρκεια ενός έτους με μηνιαία απόδοση από 3.34% σε 3.83%, διαφορά:14.67%.

Για 50.000 ευρώ
Διάρκεια 1 μήνας από 3.00% σε 3.50%, διαφορά:16.67%.
Διάρκεια 2 μήνες από 3.05% σε 3.60%, διαφορά:18.03%.
Διάρκεια 3 μήνες από 3.10% σε 3.70%, διαφορά:19.35%.
Διάρκεια 5 μήνες από 3.45% σε 4.00%, διαφορά:15.94%.
Διάρκεια 6 μήνες από 3.25% σε 3.90%, διαφορά:20%.
Διάρκεια 9 μήνες από 3.35% σε 4.00%, διαφορά:19.4%.
Διάρκεια 12 μήνες με μηνιαία απόδοση από 3.39% σε 4.02%, διαφορά:18.58%.
Διάρκεια 12 μήνες από 3.45% σε 4.10%, διαφορά:18.84%.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο