Εκτύπωση

Αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα Χανίων

Χανίων Καταθέσεις Προθεσμίας (μέση αύξηση 5.53%)

Για 1.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.25% σε 4.50%, διαφορά:5.88%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.25% σε 4.50%, διαφορά:5.88%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.30% σε 4.55%, διαφορά:5.81%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.25% σε 4.50%, διαφορά:5.88% (Μηνιαίο Εισόδημα).
Διάρκεια ενός έτους από 4.35% σε 4.60%, διαφορά:5.75%.
Για 25.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.35% σε 4.60%, διαφορά:5.75%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.35% σε 4.60%, διαφορά:5.75%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.40% σε 4.65%, διαφορά:5.68%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.35% σε 4.60%, διαφορά:5.75% (Μηνιαίο Εισόδημα).
Διάρκεια ενός έτους από 4.45% σε 4.70%, διαφορά:5.62%.

Για 50.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.45% σε 4.70%, διαφορά:5.62%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.45% σε 4.70%, διαφορά:5.62%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.50% σε 4.75%, διαφορά:5.56%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.55% σε 4.80%, διαφορά:5.49%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.45% σε 4.70%, διαφορά:5.62% (Μηνιαίο Εισόδημα).

Για 100.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.55% σε 4.80%, διαφορά:5.49%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.55% σε 4.80%, διαφορά:5.49%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.60% σε 4.85%, διαφορά:5.43%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.65% σε 4.90%, διαφορά:5.38%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.55% σε 4.80%, διαφορά:5.49% (Μηνιαίο Εισόδημα).

Για 500.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.65% σε 4.90%, διαφορά:5.38%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.65% σε 4.90%, διαφορά:5.38%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.70% σε 4.95%, διαφορά:5.32%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.75% σε 5.00%, διαφορά:5.26%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.65% σε 4.90%, διαφορά:5.38% (Μηνιαίο Εισόδημα).

Για 1.000.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.75% σε 5.00%, διαφορά:5.26%.
Διάρκεια ενός τριμήνου από 4.75% σε 5.00%, διαφορά:5.26%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.80% σε 5.05%, διαφορά:5.21%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.85% σε 5.10%, διαφορά:5.15%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.75% σε 5.00%, διαφορά:5.26% (Μηνιαίο Εισόδημα).

Τράπεζα Χανίων