Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκιών από την Alpha

Alpha Μηνιαία Πρόοδος (μέση αύξηση 9.08%)

Διάρκεια ενός έτους από 3.20% σε 3.70%, διαφορά:15.63%.
Διάρκεια 18 μήνες Gold από 4.10% σε 4.45%, διαφορά:8.54%.
Διάρκεια 18 μήνες Platinum από 4.30% σε 4.70%, διαφορά:9.3%.
Διάρκεια 18 μήνες από 3.75% σε 4.10%, διαφορά:9.33%.
Διάρκεια 24 μήνες από 4.00% σε 4.30%, διαφορά:7.5%.
Διάρκεια 36 μήνες από 3.60% σε 3.75%, διαφορά:4.17%.