Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίων από Πελοποννήσου

Αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα Πελοποννήσου

Πελοποννήσου Προθεσμιακές καταθέσεις (μέση αύξηση 3.75%) 

Για 5.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 5.00% σε 5.20%, διαφορά:4%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 5.20% σε 5.40%, διαφορά:3.85%.
Διάρκεια ενός έτους από 5.40% σε 5.60%, διαφορά:3.7%.

Για 50.000 ευρώ
Διάρκεια ενός τριμήνου από 5.30% σε 5.50%, διαφορά:3.77%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου από 5.50% σε 5.70%, διαφορά:3.64%.
Διάρκεια ενός έτους από 5.70% σε 5.90%, διαφορά:3.51%.