Εκτύπωση

Αυξήσεις και από ΤΠΔ

Αυξήσεις επιτοκίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Προθεσμιακές καταθέσεις

Για 5.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.00% σε 4.10%, διαφορά:2.5%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.65% σε 4.70%, διαφορά:1.08%.

Για 50.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.20% σε 4.40%, διαφορά:4.76%.
Διάρκεια ενός έτους από 4.80% σε 4.90%, διαφορά:2.08%.

Για 300.000 ευρώ
Διάρκεια ενός μήνα από 4.30% σε 4.60%, διαφορά:6.98%.
Διάρκεια 3 μήνες από 4.80% σε 4.90%, διαφορά:2.08%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.85% σε 4.95%, διαφορά:2.06%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.90% σε 5.00%, διαφορά:2.04%.

 

Σχόλια (1)
1 Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 09:02
panpap
Αφού αναφερθήκατε στο Ταμείο...μία ερώτηση..
Το ταμείο αναφέρεται στο site του ότι είναι ΝΠΔΔ και δεν πτωχευει. Αυτό λειτουργεί σαν αντίβαρο του ότι δεν συμμετέχει στο ταμείο εγγυήσεων ?


Ευχαριστώ πολύ