Εκτύπωση

Αυξήσεις προθεσμιακών επιτοκίων από Πειραιώς

Προθεσμιακή Winbank Direct (μέση αύξηση 8.25%) 

Για 3.000 ευρώ
Διάρκεια 6 μήνες από 4.40% σε 4.50%, διαφορά:2.27%.
Διάρκεια 7 μήνες από 4.40% σε 4.50%, διαφορά:2.27%.
Διάρκεια 8 μήνες από 4.40% σε 4.50%, διαφορά:2.27%.
Διάρκεια 9 μήνες από 4.40% σε 4.50%, διαφορά:2.27%.
Διάρκεια 10 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 11 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Για 20.000 ευρώ
Διάρκεια 1 μήνας από 3.90% σε 4.20%, διαφορά:7.69%.
Διάρκεια 2 μήνες από 3.90% σε 4.20%, διαφορά:7.69%.
Διάρκεια 4 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 5 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.40% σε 4.80%, διαφορά:9.09%.
Διάρκεια 7 μήνες από 4.40% σε 4.80%, διαφορά:9.09%.
Διάρκεια 8 μήνες από 4.40% σε 4.80%, διαφορά:9.09%.
Διάρκεια 9 μήνες από 4.40% σε 4.80%, διαφορά:9.09%.
Διάρκεια 10 μήνες από 4.40% σε 5.00%, διαφορά:13.64%.
Διάρκεια 11 μήνες από 4.40% σε 5.00%, διαφορά:13.64%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.40% σε 5.00%, διαφορά:13.64%.

Για 75.000 ευρώ
Διάρκεια 1 μήνας από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 2 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 3 μήνες από 4.40% σε 4.60%, διαφορά:4.55%.
Διάρκεια 4 μήνες από 4.40% σε 4.80%, διαφορά:9.09%.
Διάρκεια 5 μήνες από 4.40% σε 4.80%, διαφορά:9.09%.
Διάρκεια 6 μήνες από 4.50% σε 5.00%, διαφορά:11.11%.
Διάρκεια 7 μήνες από 4.50% σε 5.00%, διαφορά:11.11%.
Διάρκεια 8 μήνες από 4.50% σε 5.00%, διαφορά:11.11%.
Διάρκεια 9 μήνες από 4.50% σε 5.00%, διαφορά:11.11%.
Διάρκεια 10 μήνες από 4.50% σε 5.20%, διαφορά:15.56%.
Διάρκεια 11 μήνες από 4.50% σε 5.20%, διαφορά:15.56%.
Διάρκεια 12 μήνες από 4.50% σε 5.20%, διαφορά:15.56%.

Σχόλια (1)
1 Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 10:41
Anonymous
Τα επιτόκια των μικρών τραπεζών κυμαίνονται μεταξύ 8,20% με 7,40% .
Η Millennium bank δίνει υψηλά επιτόκια λόγω του χάσματος που έχει μεταξύ δανείων και καταθέσεων 1,6 δις.
Η Πανελλήνια τράπεζα δίνει πολύ υψηλά επιτόκια κοντά στο 7,8% με 8%.
Η FBBank δίνει επιτόκια έως 7,7%, ενώ Probank και Attica bank δίνουν επιτόκια έως 7,3% περίπου.
Οι μικρές τράπεζες δίνουν υψηλά επιτόκια με στόχο να συντηρήσουν την ρευστότητα τους.


Μια κρίσιμη υποσημείωση

Οι καταθέσεις στις μικρές τράπεζες είναι ασφαλείς 100%.
Το χειρότερο σενάριο οι μικρές τράπεζες κρατικοποιούνται και η ασφάλεια στις καταθέσεις καθίσταται εκ νέου 100%.Η καταθετική βάση των μικρών τραπεζών

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζα Καταθέσεις Χρήση ELA

Millennium bank 2,7 Ναι

Attica bank 3 Ναι

Probank 2,9 Ναι(παροδικά)

Νέα Proton bank 1,9 Όχι

FBBank 1,3 Ναι

Tbank 1,6 Ναι

Πανελλήνια 0,500;
-

Σύνολο 13,9


Πηγή: Ισολογισμοί τραπεζών

From bankingnews.gr