Εκτύπωση

Μειώσεις επιτοκίων από την Alpha Bank

Alpha Μηνιαία Πρόοδος

Διάρκεια ενός έτους, με ελάχιστο 30.000 ευρώ, από 4.10% σε 3.90%, διαφορά:-4.88%.
Διάρκεια 6 μήνες, με ελάχιστο 250.000 ευρώ, από 4.90% σε 4.75%, διαφορά:-3.06%.
Διάρκεια 6 μήνες, με ελάχιστο 50.000 ευρώ, από 4.50% σε 4.35%, διαφορά:-3.33%.
Διάρκεια 18 μήνες, με ελάχιστο 250.000 ευρώ, από 4.90% σε 4.70%, διαφορά:-4.08%.

Διάρκεια 18 μήνες, με ελάχιστο 60.000 ευρώ, από 4.45% σε 4.30%, διαφορά:-3.37%.
Διάρκεια 18 μήνες, με ελάχιστο 400.000 ευρώ,  από 5.05% σε 5.00%, διαφορά:-0.99%.
Διάρκεια 24 μήνες, με ελάχιστο 100.000 ευρώ,  από 4.71% σε 4.60%, διαφορά:-2.34%.
Διάρκεια 36 μήνες, με ελάχιστο 10.000 ευρώ,  από 3.65% σε 3.25%, διαφορά:-10.96%.