Εκτύπωση

Νέα αύξηση επιτοκίου καταθέσεων από την Probank.

Δεύτερη αύξηση επιτοκίου καταθέσεων υπό προειδοποίηση 35 ημερών από την Probank, μέσα σε ένα μήνα:

Για ελάχιστο ποσό 10.001€: Από 2.10% σε 2.25% Διαφορά:7.14%.

Για ελάχιστο ποσό 100.001€: Από 2.20% σε 2.30% Διαφορά:4.55%.

www.probank.gr