Εκτύπωση

Μείωση στεγαστικού επιτοκίου από την Τράπεζα Κύπρου.

Μείωση επιτοκίου στα σταθερά στεγαστικά δάνεια από την Τράπεζα Κύπρου.
Σταθερό επιτόκιο για δάνειο διάρκειας 15 χρόνια: από 5.40% σε 5.20% Διαφορά:-3.7%.
www.bankofcyprus.gr