Εκτύπωση

Μείωση επιτοκίου προθεσμιακών καταθέσεων από την FBBank

Μείωση επιτοκίου στις προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ διάρκεια ενός μήνα από την FBBank.
Ελάχιστο ποσό 300.000€: Από 2.25% σε 2.00% Διαφορά:-11.11%.
Ελάχιστο ποσό 150.000€: Από 2.10% σε 1.90% Διαφορά:-9.52%.
Ελάχιστο ποσό 10.000€: Από 2.00% σε 1.75% Διαφορά:-12.5%.

www.fbbank.gr