Εκτύπωση

Άνοδος επιτοκίου από την Proton Bank.

Αύξηση του επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης Proton Best από την Proton Bank.

Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 2.75% σε 2.90% Διαφορά:5.45%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.85% σε 3.10% Διαφορά:8.77%.
Διάρκεια ενός έτους: Από 3.00% σε 3.25% Διαφορά:8.33%.
www.proton.gr