Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα Κύπρου

Αύξηση επιτοκίου στον λογαριασμό REFLEX:
Διάρκεια ενός έτους: Από 2.68% σε 2.78% Διαφορά:3.73%.
http://gr.bankofcyprus.com/main.asp?id=10709

Αύξηση επιτοκίου στον λογαριασμό 3 PLUS 3:
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.40% σε 2.60% Διαφορά:8.33%.
http://gr.bankofcyprus.com/main.asp?id=14649

Αύξηση επιτοκίου στα κυμαινόμενα στεγαστικά:
Euribor 3m Spread: Από 1.90% σε 2.15% Διαφορά:13.16%.
http://www.bankofcyprus.gr/main.asp?id=3617