Εκτύπωση

Άνοδος προθεσμιακών επιτοκίων από την Κύπρου

Αύξηση προθεσμιακών επιτοκίωνεπιτοκίου (Κύπρου REFLEX) από την Τράπεζα Κύπρου.

Λογαριασμός REFLEX
Επιτόκιο 1oυ Τριμήνου: Από 2.40% σε 2.60% Διαφορά:8.33%.
Επιτόκιο 4oυ Τριμήνου: Από 3.15% σε 3.35% Διαφορά:6.35%.
Ετήσιο επιτόκιο: Από 2.78% σε 2.98% Διαφορά:7.19%.
www.bankofcyprus.com

Λογαριασμός 3 PLUS 3
Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 0.70% σε 1.10% Διαφορά:57.14%.
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.60% σε 2.80% Διαφορά:7.69%.
www.bankofcyprus.com