Εκτύπωση

Άνοδος επιτοκίου προθεσμιακής από την Τράπεζα Θεσσαλίας

Άνοδος επιτοκίου των προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Θεσσαλίας χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης.

Διάρκεια ενός τριμήνου: Από 3,00% σε 3.50%
Διάρκεια ενός μήνα: Από 2,70% σε 3.00%
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 3,10% σε 3.80%
Διάρκεια ενός έτους: Από 3,30% σε 4.10%
www.bankofthessaly.gr