Εκτύπωση

Δραστική περικοπή προθεσμιακής από την Εμπορική

Δεν άντεξε και πολύ τον χορό των προθεσμιακών με επιτόκιο πάνω από 6% η Εμπορική Τράπεζα ή απλά υπέκυψε στις εξωτερικές πιέσεις.

Έτσι έχουμε δραματικές αλλαγές στην προθεσμιακή  "ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6", με αποκορύφωμα την μείωση του επιτοκίου της ετήσιας απόδοσης από  6,40% σε 5,05%.

Αναλυτικά οι αλλαγές στην νέα προθεσμιακή κατάθεση φαίνονται στη συνέχεια (με διαγράμμιση δίνονται τα στοιχεία που άλλαξαν από την έναρξη του προγράμματος):

Προθεσμιακές Καταθέσεις "ΠΡΟΣΟΔΟΣ 6"

Κύρια Χαρακτηριστικά Προϊόντος
 • Διάρκειες και επιτόκια:
  • 2 μήνες επιτόκιο: 5,60% (μικτό και ετησιοποιημένο)
  • 3 μήνες επιτόκιο: 5,80% 5,60% (μικτό και ετησιοποιημένο)
  • 6 μήνες επιτόκιο: 6,00% 5,20% (μικτό και ετησιοποιημένο)
  • 12 μήνες επιτόκιο: 6,40% 5,05% (μικτό και ετησιοποιημένο)
 • Ελάχιστο ποσό εισόδου 20.000 €
 • Μέγιστο ποσό επένδυσης 500.000 € για οποιαδήποτε διάρκεια
 • Εκτοκισμός και απόδοση κεφαλαίου και τόκων στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
Βασική Προσφορά
 • Διάθεση από 17/11/2008
 • Απευθύνεται σε Νέους Πελάτες, καθώς και σε Παλαιούς για μεταφορά κεφαλαίων από άλλες Τράπεζες
 • Απευθύνεται σε Ιδιώτες Επενδυτές, αλλά και σε Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα
Σύγκριση με άλλες καταθέσεις προθεσμίας