Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
HSBC Bank Μεταφορά δανείου από άλλη Τράπεζα 0 2,59% EURIBOR 3M ή 1M πλέον περιθωρίου από 2,90% 17/1/2019
HSBC Bank Κυμαινόμενο στεγαστικό 0 3,19% EURIBOR 3M ή 1M πλέον περιθωρίου από 3,50% 17/1/2019
Alpha Bank Euro Rate 100.000 3,59% EURIBOR 3M πλέον 3,90%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 17/1/2019
Attica Bank Κυμαινόμενο βάση EURIBOR 0 3,63% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 4,00%. 17/1/2019
Εθνική ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ 10.000 3,63% Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 3,63%. 17/1/2019
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός 20.000 3,63% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 4,00%. 17/1/2019
Alpha Bank Euro Rate 15.000 3,79% EURIBOR 3M πλέον 4,10%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 17/1/2019

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.