Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός 20.000 3,97% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 2,45%. 9/12/2022
Alpha Bank Alpha Δέσμευση 0 4,49% EURIBOR 3M πλέον 2,50%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 9/12/2022
Εθνική ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ 10.000 5,18% Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 3,18%. 8/12/2022
Attica Bank attica My Home 20.000 5,19% EURIBOR 3M πλέον Spread από 3,20%. 9/12/2022

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.