Στεγαστικά δάνεια μεταβλητού επιτοκίου


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός 20.000 2,11% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 2,65%. 26/11/2020
Alpha Bank Alpha Δέσμευση 0 2,70% EURIBOR 3M πλέον 2,70%. Ποσοστό χρηματοδοτήσεως έως και 60% της εκτιμώμενης αξίας ακινήτου. 26/11/2020
Εθνική ΕSTIA ΜΕΙΚΤΟ 10.000 3,18% Euribor 3M ή ΕΚΤ πλέον περιθωρίου από 3,18%. 26/11/2020
Attica Bank Κυμαινόμενο βάση EURIBOR 0 6,06% EURIBOR μηνιαίας διάρκειας πλέον Spread από 6,60%. 26/11/2020

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά 0,12% (Ν.128/75) για τα Στεγαστικά Δάνεια, η οποία βαρύνει το δανειολήπτη. Το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με το σκοπό του δανείου και το ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την εμπορική αξία.