Στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου


 
ΤράπεζαΔιάρκεια σε χρόνιαΕπιτόκιοΠαρατηρήσειςΗμερομηνία ενημέρωσης
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 15 5,20% Αφορά δημόσιους υπάλληλους. Χαμηλότερα επιτόκια για παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. 16/11/2018
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 20 5,30% Αφορά δημόσιους υπάλληλους. Χαμηλότερα επιτόκια για παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. 16/11/2018
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 25 5,35% Αφορά δημόσιους υπάλληλους. Χαμηλότερα επιτόκια για παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. 16/11/2018
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 30 5,40% Αφορά δημόσιους υπάλληλους. Χαμηλότερα επιτόκια για παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. 16/11/2018
Alpha Bank 15 6,40% 16/11/2018

Τα παραπάνω στεγαστιά επιτόκια δε συμπεριλαμβάνουν εισφορά 0,12% Ν. 128/75.
Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων που παρουσιάζονται στον πίνακα, ελέγχονται καθημερινά από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών. Όταν μία γραμμή παρουσιάζεται ότι ενημερώθηκε π.χ. στις 10/12/2008 αυτό σημαίνει ότι στις 10/12/2008 η ιστοσελίδα της τράπεζας περιείχε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, εκτός λίγων περιπτώσεων που υπάρχει διορθωτική ενημέρωση. Ωστόσο συμβαίνει μερικές φορές κάποια τράπεζα να αλλάξει τα δεδομένα που αφορούν τα στεγαστικά δάνεια χωρίς να ενημερώσει αμέσως την σελίδα της ή να συμβεί καθυστέρηση ή λάθος στην δική μας ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να γίνει μια τηλεφωνική επιβεβαίωση με την τράπεζα πριν προβεί κάποιος σε οποιαδήποτε ενέργεια.