Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.

 
Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Παγκρήτια Τράπεζα  1 μήνας  Προθεσμιακή @ a click  0,70%  49,58/μήνα
595/έτος
25.000    19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  6 μήνες  Κατάθεση προθεσμίας  0,65%  46,04/μήνα
553/έτος
100.000    19/4/2024 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  6 μήνες  Προθεσμιακή  0,65%  46,04/μήνα
553/έτος
50.000    19/4/2024 
Παγκρήτια Τράπεζα  6 μήνες  Προθεσμιακή Μηνιαία Απόδοση  0,65%  46,04/μήνα
553/έτος
100.000  Mε μηνιαίο εκτοκισμό   19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  6 μήνες  Εξαρχής Online  0,60%  42,50/μήνα
510/έτος
100.000    19/4/2024 
Εθνική Τράπεζα  6 μήνες  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ «ΜΗΝΙΑΙΟ»  0,60%  42,50/μήνα
510/έτος
100.000  Απόδοση Τόκων: Μηνιαία  19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  3 μήνες  Online Προθεσμιακή  0,50%  35,42/μήνα
425/έτος
100.000    19/4/2024 
Παγκρήτια Τράπεζα  3 μήνες  Προθεσμιακή Μηνιαία Απόδοση  0,50%  35,42/μήνα
425/έτος
100.000  Mε μηνιαίο εκτοκισμό   19/4/2024 
Εθνική Τράπεζα  1 μήνας  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ «e – 1ΜΗΝΑΣ»  0,50%  35,42/μήνα
425/έτος
60.000    19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  3 μήνες  Κατάθεση προθεσμίας  0,45%  31,88/μήνα
383/έτος
100.000    19/4/2024 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  3 μήνες  Προθεσμιακή  0,45%  31,88/μήνα
383/έτος
50.000    19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  1 μήνας  Online Προθεσμιακή  0,45%  31,88/μήνα
383/έτος
100.000    19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  1 μήνας  Κατάθεση προθεσμίας  0,40%  28,33/μήνα
340/έτος
100.000    19/4/2024 
Τράπεζα Χανίων  3 μήνες  Εξαρχής Online  0,40%  28,33/μήνα
340/έτος
100.000    19/4/2024 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  1 μήνας  Προθεσμιακή  0,25%  17,71/μήνα
213/έτος
50.000    19/4/2024 
Τράπεζα Πειραιώς  1 μήνας  Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου  0,06%  4,25/μήνα
51/έτος
100.000    19/4/2024 
Alpha Bank  6 μήνες  Alpha Μηνιαία Πρόοδος Plus  0,01%  0,71/μήνα
9/έτος
10.000  Κλιμακούμενο επιτόκιο, μηνιαία καταβολή τόκων, δυνατότητα πρόωρης ανάληψης και αύξησης κατάθεσης.  27/3/2024 

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.