Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 1,00% 300.000 19/8/2019
Ziraat Bank 1 μήνας Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 19/8/2019
ProCredit Bank 12 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,00% 5.000 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 0,95% 300.000 19/8/2019
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 0,95% 1.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 0,95% 150.000 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 140 μέρες Προθεσμιακή 0,93% 50.000 Δέκα δεκατετραημέρων, μέση ετήσια απόδοση κλιμακούμενου επιτοκίου 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 0,90% 50.000 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 0,90% 24.999 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 0,90% 50.000 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 0,90% 5.000 19/8/2019
Attica Bank 1 μήνας Attica Flex Profit 0,90% 50.000 Αφορά Νέα Kεφάλαια. Δυνατότητα αύξησης του επιτοκίου, ανάλογα με το ποσοστό αύξησης του κεφαλαίου της κατάθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει και για ανανέωση προθεσμιακής. 19/8/2019
Attica Bank 2 μήνες Attica Flex Profit 0,90% 50.000 Αφορά Νέα Kεφάλαια. Δυνατότητα αύξησης του επιτοκίου, ανάλογα με το ποσοστό αύξησης του κεφαλαίου της κατάθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει και για ανανέωση προθεσμιακής. 19/8/2019
Attica Bank 3 μήνες Attica Flex Profit 0,90% 50.000 Αφορά Νέα Kεφάλαια. Δυνατότητα αύξησης του επιτοκίου, ανάλογα με το ποσοστό αύξησης του κεφαλαίου της κατάθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει και για ανανέωση προθεσμιακής. 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 2 μήνες Προθεσμιακές 0,90% 150.000 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 0,90% 150.000 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 0,85% 24.999 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 0,85% 50.000 19/8/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 0,85% 150.000 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 1 μήνας Προθεσμιακές 0,85% 150.000 19/8/2019
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 0,85% 5.000 19/8/2019

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.