Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 1,05% 300.000 24/5/2019
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα 1,05% 25.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 25/5/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 1,05% 150.000 24/5/2019
ProCredit Bank 18 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,05% 5.000 25/5/2019
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα Διπλό 1,04% 10.000 Μηνιαία απόδοση τόκων. Μέσος όρος κλιμακούμενου επιτοκίου. 25/5/2019
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 1,00% 50.000 25/5/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 1,00% 50.000 24/5/2019
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,00% 1.000 25/5/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 1,00% 150.000 24/5/2019
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 1,00% 1.000 25/5/2019
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 1,00% 24.999 25/5/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 1,00% 5.000 24/5/2019
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 1,00% 5.000 25/5/2019
Τράπεζα Ηπείρου 2 μήνες Προθεσμιακές 1,00% 150.000 25/5/2019
Τράπεζα Χανίων 6 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 1,00% 1.000 25/5/2019
Ziraat Bank 1 μήνας Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,00% 0 Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank 25/5/2019
ProCredit Bank 12 μήνες Προθεσμιακές καταθέσεις 1,00% 5.000 25/5/2019
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 0,95% 24.999 25/5/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 0,95% 5.000 24/5/2019
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 0,95% 50.000 24/5/2019
Τράπεζα Ηπείρου 1 μήνας Προθεσμιακές 0,95% 150.000 25/5/2019

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.