Εκτύπωση

Χρεώσεις καρτοκινητών

Η χρεώσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και είναι ανά λεπτό ή ανά sms.

Φραγές: Το χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται φραγή εξερχομένων και εισερχομένων μετά την τελευταία ανανέωση. Αν αναφέρεται ένα χρονικό διάστημα αυτό σημαίνει ότι η φραγή εξερχομένων και εισερχομένων γίνεται ταυτόχρονα. Αν αναφέρονται 2 χρονικά διαστήματα με την μορφή π.χ. 2 μήνες - 4 μήνες, σημαίνει ότι στους 2 μήνες γίνεται φραγή εξερχομένων (λήγει πιθανό υπόλοιπο) και στους 4 μήνες από τις τελευταία ανανέωση γίνεται και φραγή εισερχομένων. Αν αναφέρονται 2 χρονικά διαστήματα με την μορφή π.χ. 4 μήνες + 35 μέρες, σημαίνει ότι στους 4 μήνες γίνεται φραγή εξερχομένων (λήγει πιθανό υπόλοιπο) και στις επόμενες 35 μέρες γίνεται και φραγή εισερχομένων.  

Σχόλια (1)
1 Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2012 12:33
Βασίκης

Ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης είναι 60 (και όχι 30) δευτερόλεπτα.