Εκτύπωση

Προθεσμία απόδοσης 10% επί των τόκων στην εφορία

Το ελληνικό υποκατάστημα της τράπεζας (από το οποίο έγινε και το έμβασμα) με ενημέρωσε ότι τους τόκους θα πρέπει να τους περιλάβω στην δήλωση του οικονομικού έτους (μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο της απόδοσης των τόκων από την τράπεζα, για όλο το έτος) και να απόδώσω το 10%. Διαβάζοντας τα σχετικά στο site σας, όπως και στον νόμο, αναφέρεται ότι: "Όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό ... θα πρέπει να αποδώσουν μόνοι τους το 10% των τόκων στην ελληνική εφορία, τον επόμενο μήνα από την λήψη των τόκων". Γνωρίζετε τι προθεσμία ισχύει ή τι θα ισχύσει από φέτος; Υπάρχει σχετικό έντυπο απόδωσης τόκων καταθέσεων εξωτερικού στην εφορία και πια είναι η διαδικασία; Δηλαδή αν οι τόκοι καταβάλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται και οι αντίστοιχες καταβολές του 10% να γίνονται για παράδειγμα κάθε μήνα; Ευχαριστώ.
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού"
Σχόλια (1)
1 Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010 17:16
Ο Τσιγκούνης
Σε εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1053/14/04/2009 αναφέρεται ότι:

Με την αριθμ. 1000193/11783/Β0012/ΠΟΛ.1180/31-12-2008 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3697/2008, έγινε δεκτό, ότι αν φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας αποκτά μερίσματα από αλλοδαπή εταιρία ή τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν της είσπραξης παραμένει στο εξωτερικό, ο δικαιούχος των μερισμάτων ή τόκων πρέπει να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται μέσα στον επόμενο από την καταβολή ή την πίστωση των τόκων μήνα, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε σε αυτόν ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης.

Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας μάλλον θα πρέπει να πάρεις από την ΔΟΥ και για το αν μπορεί να γίνει κάτι στην περίπτωση της μηνιαίας απόδοσης των τόκων.