Εκτύπωση

Διατήρηση έξω

Έστειλα τον Απρίλη με έμβασμα έξω ένα σημαντικό ποσό.

Άν το κρατήσω έξω πληρώνονατας φόρο 8% δικαιολογώ το πόθεν έσχες? Μπορώ μετά να τα φέρω όποτε θέλω εφ' όσον δηλώνω τους τόκους που παίρνω έξω?

 

Ευχαριστώ

Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού"
Σχόλια (3)
3 Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 14:41
Μαύρος Β.

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!

Είχα διαβάσει το απόσπασμα από το νόμο:  "Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει."

Το σημείο που με προβληματίζει είναι το "εισάγει".


 

2 Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 14:31
Ο Τσιγκούνης

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58/23.04.2010

"Με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει. Για τα κεφάλαια αυτά δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ της συνολικής δαπάνης που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε. και του εισοδήματος που δηλώνεται ή προσδιορίζεται από την Φορολογούσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ίδιου Κώδικα."

Και η τελευταία παράγραφος αναφέρει:

"Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄)"

Με λίγα λόγια δηλαδή καλύπτει το πόθεν έσχες αλλά δεν μας καλύπτει αν το κεφάλαιο είναι προϊόν εγκλήματος.

1 Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 13:39
kostasgl

Εφόσον τα χρήματα τα είχες νόμιμα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει θέμα πόθεν έσχες.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=338802&dt=20/06/2010