Εκτύπωση

Πτώχευση και τράπεζες εξωτερικού στην Ελλάδα

Ακόμα και οι ξένες τράπεζες στην Ελλάδα, χρειάζεται να τηρούν την Ελληνική νομοθεσία. Για παράδειγμα, στο ακραίο σενάριο να φύγουμε από το ευρώ και η κυβέρνηση να βγάλει μια απόφαση οι λογαριασμοί στην Ελλάδα να μετατραπούν στο νέο νόμισμα, αναγκαστικά και οι ξένες τράπεζες θα πρέπει να εκτελέσουν αυτήν την απόφαση.