Εκτύπωση

Απόδοση φόρου στην Ελλάδα για καταθέσεις εξωτερικού.

Όσον αφορά την απόδοση φόρων των τόκων για χρήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό δεν ισχύει η απαγόρευση διπλής φορολογίας; Δηλ. όταν κάτι φορολογείται σε χώρα μέλους της ΕΕ κανονικά, σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ των χωρών, απαγορεύεται να φορολογηθεί και στην Ελλάδα. Αν δηλ. κάποιος έχει λογαριασμό π.χ. στην Γερμανία και γίνεται παρακράτηση φόρου από τους τόκους εκεί, δεν επιτρέπεται να γίνει παρακράτηση φόρου και στην Ελλάδα, οπότε ο κάτοχος δεν οφείλει και τίποτα στο ελληνικό κράτος. Αυτό έχει έτσι ή δεν ισχύει για τις καταθέσεις;
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού"