Εκτύπωση

Ανωνυμία καταθετών Ελβετίας

Από την μία υπάρχει συμφωνία μεταξύ ελβετικών αρχών και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων στην Ελβετία και την ανωνυμία των καταθέσεων. Από την άλλη, εφόσον οι καταθέσεις βρίσκονται σε ελβετικό έδαφος, ακολουθούν τους νόμους της Ελβετίας. Με ποια δικαιοδοσία μπορεί η Ελλάδα να θεωρήσει παράνομους τους νόμους που ισχύουν σε ξένο κράτος;
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Σχετικά με την ανωνυμία"