Εκτύπωση

Συνδικαιούχος σε λογαριασμό εξωτερικού

Έχω δικό μου λογαριασμό στο εξωτερικό και πρόσφατα άνοιξαν και οι γονείς μου έναν δικό τους.Θεώρησαν σωστό να με βάλουν συνδικαιούχο.Έχω υποχρέωση να δικαιολογώ με τα δικά μου εισοδήματα τη δική τους κατάθεση,επειδή είμαι συνδικαιούχος?
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού"