Εκτύπωση

Εξασφάλιση χρημάτων

Καθώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, δεν μπορούμε να υποδείξουμε ποια θα είναι η πιο ασφαλής λύση για τα χρήματά μας. Οι διάφορες επιλογές έχουν γίνει αντικείμενο συζητήσεων: κατάθεση στο εξωτερικό, τραπεζικές θυρίδες, μετατροπή καταθέσεων σε συνάλλαγμα, αγορά ακινήτου στο εξωτερικό, φωτοβολταϊκά, αγορά χρυσού και άλλοι τρόποι επένδυσης. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί ο κλασσικός κανόνας της διασποράς της επένδυσης, για μια μεγαλύτερη ασφάλεια στα χρήματά μας.

Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "trapezikes katatheseis"