Εκτύπωση

Πυθία;

Αν όμως τα βγάλουμε έξω, σε κάποιες περιπτώσεις κερδίζουμε μεγαλύτερο επιτόκιο και διασφαλίζονται από την υποτίμηση σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος.
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Κατάθεση στο εξωτερικό"