Εκτύπωση

Αμοιβαία κεφάλαια

Τι ακριβώς είναι τα αμοιβαία κεφάλαια; Έχουν ρίσκο; Έχουν σχετικά υψηλές αποδόσεις; Απαιτούν μακροχρόνιες δεσμεύσεις όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις ή το αρχικό κεφάλαιο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή;
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Apati Bank"