Εκτύπωση

Είδη και Προμήθειες Αμοιβαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι όλα ίδια και δεν έχουν τους ίδιους κινδύνους ή αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία που βάζουν τα χρήματα σε προθεσμιακές ή ομόλογα και άλλα αμοιβαία που τα βάζουν σε μετοχές. Ανάλογα πώς πάει η απόδοση τους παίρνεις και εσύ (ένα κομμάτι τους). Επίσης προσοχή στις διάφορες προμήθειες. Υπάρχουν προμήθειες εισόδου και εξόδου (πληρώνεις να μπεις και να βγεις), προμήθειες θεματοφυλακής και διαχείρισης (να στα κρατάνε και να πουλάνε/αγοράζουνε αυτοί για σένα). Σε απλά ελληνικά, και σε αρνητική απόδοση ακόμη, το αμοιβαίο θα σου κρατήσει ένα ποσοστό (από 0,5 ως 3% το χρόνο) βρέξει/χιονίσει. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή (συνήθως με ειδοποίηση 2-3 ημερών), τα οποία χρήματα είναι αυτά που αντιστοιχούν στην τρέχουσα αξία (σαν τις μετοχές). Δεν υπάρχει εγγύηση κεφαλαίου ούτε εγγύηση απόδοσης.
Αυτό είναι ένα σχόλιο για το άρθρο "Apati Bank"