Σύγκριση χρεώσεων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος


Κατανάλωση KWH τετραμήνου μέρας:+ νύχτας: ΟΤΣ: 134.73  
ΕταιρείαΠροϊόν€/kWh 1€/kWh 2Πάγιο€/kWh ΝΠάγιο ΝΑρχικό Κόστος Τελικό Κόστος Επιπλέον παράμετροιΌριο ΟΤΣΗμερομηνία ενημέρωσης
ελίν electricon ΟΙΚΙΑΚΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 0,09500 0,09500 0 0,06610 0 73,11121,19 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 20,00% στην χρέωση Ημερήσιας Ενέργειας 58 15/10/2021
ελίν electricon ΟΙΚΙΑΚΟ 0,09500 0,09500 0 0 0 76,00122,18 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 20,00% στην χρέωση Ενέργειας 58 15/10/2021
Nova Nova Energy Basic 0,08987 0,08987 €1,44 0,06385 0 70,73123,90 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00000% 55 15/10/2021
Nova Nova Energy Basic N 0,08987 0,08987 €1,44 0,06610 €1,92 72,88125,72 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00000% 55 15/10/2021
WeEnergy WeYellow 0,12500 0,12500 €30 0 0 130,00130,00 Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής 0 13/10/2021
Volton Volton Unique Flexi N 0,08962 0,08962 €16 0,07694 0 86,43132,28 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 30,00% Επιπλέον χρέωση Αποκλίσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 45 15/10/2021
Volton Volton Unique Flexi 0,08962 0,08962 €16 0 0 87,70133,17 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 30,00% Επιπλέον χρέωση Αποκλίσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 45 15/10/2021
WATT + VOLT LIBERTY CHOICE HOME 1 0,05800 0,05800 €21,63 0,04300 0 66,53138,31 Με την έκπτωση έγκαιρης εξόφλησης Επιπλέον χρέωση Αποκλίσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 45 15/10/2021
ZeniΘ POWER HOME FREE 0,15111 0,15111 €19,67 0,15111 0 140,56140,56 Χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ 0 15/10/2021
Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Νυχτερινό 0,09227 0,09227 €1,52 0,06610 €2 74,72141,31 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% Επιπλέον χρέωση προσαυξήσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 55 15/10/2021
Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό 0,09227 0,09227 €1,52 0,09227 0 75,34141,83 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% Επιπλέον χρέωση προσαυξήσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 55 15/10/2021
Elpedison ElectricityHome Night 0,08950 0,08950 0 0,06610 0 69,26144,50 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 45 15/10/2021
Elpedison ElectricityHome Day 0,08950 0,08950 0 0,08950 0 71,60146,49 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 45 15/10/2021
ΕΛΤΑ Οικιακό (Γ1Ν) 0,12400 0,12400 €4,80 0,10000 0 101,60147,22 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 65 15/10/2021
Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό 24/7 Νυχτερινό 0,06590 0,06590 €18 0,06590 0 70,72148,52 Επιπλέον χρέωση προσαυξήσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 55 15/10/2021
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ 1 (Γ1<2000KWh/4μηνο) 0,12400 0,12400 €4,80 0 0 104,00149,38 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 65 15/10/2021
ελίν On! 24/7 0,09500 0,09500 €11,60 0 0 87,60151,66 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 40,00% στην χρέωση 24ωρης ενέργειας 52 27/8/2021
Elpedison 24 Ώρες Νυχτερινό 0,06390 0,06390 €17,60 0,06390 0 68,72154,35 45 15/10/2021
WeEnergy WeBlue 0,06500 0,06500 €11 0 0 63,00154,68 Με την έκπτωση έγκαιρης εξόφλησης 45 15/10/2021
ΗΡΩΝ Home Go 0,11000 0,11000 €11,60 0,07850 0 96,45156,98 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 45,00% 50 15/10/2021
Volterra 360 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 0,06350 0,06350 €15,60 0,06350 0 66,40157,31 50 15/10/2021
Solar Energy Οικιακό Πρόγραμμα S1N 0,08950 0,08950 0 0,06610 0 69,26158,74 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% στη χρέωση ενέργειας ημέρας. 60 15/10/2021
Solar Energy Οικιακό Πρόγραμμα S1 0,08950 0,08950 0 0 0 71,60160,18 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 60 15/10/2021
Volterra HOME V1 Night 0,08990 0,08990 0 0,07897 0 70,83161,51 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 50 14/10/2021
nrg Basic 0,09800 0,09800 €1,68 0 0 80,08162,46 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15% Επιπλέον χρέωση Αποκλίσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 52 15/10/2021
nrg Basic N 0,09800 0,09800 €3,92 0,07897 0 80,42162,74 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15% Επιπλέον χρέωση Αποκλίσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 52 15/10/2021
ΗΡΩΝ Home 1Ν 0,08500 0,09200 0 0,06610 0 66,11170,04 50 15/10/2021
ΗΡΩΝ Home 1 0,08500 0,09200 0 0 0 68,00171,93 50 15/10/2021
nrg nrg 4ALL 0,06980 0,06980 €22 0 0 77,84172,23 Επιπλέον χρέωση Αποκλίσεων στην Ρήτρα Αναπροσαρμογής 52 15/10/2021
ZeniΘ POWER HOME Night 0,10717 0,10717 0 0,07502 €4 86,52174,68 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 20,00% 45 15/10/2021
WeEnergy WeBlue 0,09250 0,09250 €11 0 0 85,00176,68 45 15/10/2021
ZeniΘ POWER HOME 0,10717 0,10717 €4 0,10717 0 89,74177,25 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 20,00% 45 15/10/2021
Protergia Protergia Οικιακό Ν 0,11028 0,11274 €3,91 0,07897 0 89,00177,70 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10% 50 15/10/2021
ΔΕΗ Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο - Γ1Ν 0,11058 0,11936 €1,69 0,07897 €2,22 89,21177,91 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 50 13/9/2021
Protergia Protergia Οικιακό 0,11028 0,11274 €1,69 0 0 89,91178,51 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10% 50 15/10/2021
ΔΕΗ Οικιακό Τιμολόγιο - Γ1 0,11058 0,11936 €1,69 0 0 90,15178,80 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 50 30/9/2021
Solar Energy Οικιακό Πρόγραμμα S1 plus 0,08520 0,08520 €18 0 0 86,16181,90 60 15/10/2021
Volterra 360 ΟΙΚΙΑΚΟ 0,16000 0,16000 €36 0,16000 0 164,00217,23 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 25,00% 50 15/10/2021

€/kWh 1: Η χρέωση της kWh μέχρι 2000 kWh ανά τετράμηνο.

€/kWh 2: Η χρέωση της kWh άνω των 2000 kWh.

€/kWh Ν: Η χρέωση της kWh στο νυχτερινό τιμολόγιο

Πάγιο: Πάγια χρέωση τετραμήνου

Πάγιο Ν: Επιπλέον πάγια χρέωση για το νυχτερινό

Αρχικό κόστος: Το συνολικό κόστος χρεώσεων τετραμήνου με βάση την κατανάλωση kWh μέρας και νύχτας συν τα πάγια. Αν το πρόγραμμα δεν προσφέρει τιμολόγιο νύχτας, η κατανάλωση της νύχτας προστίθεται στην ημερήσια.

Τελικό κόστος: Το αρχικό κόστος μείον την έκπτωση συνέπειας συν την πιθανή επιβάρυνση ΟΤΣ σύμφωνα με την ΟΤΣ του προηγούμενου μήνα. Το τελικό κόστος είναι εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι εταιρείες. Λόγω της πολυπλοκότητας των υπολογισμών, των πολλαπλών δεδομένων, των συχνών αλλαγών και της διαφοροποίησης τύπου υπολογισμού σε κάθε εταιρία, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις στην τελική χρέωση του καταναλωτή. Συνιστάται επιβεβαίωση των στοιχείων πριν την πραγματοποίηση αλλαγής παρόχου