Σύγκριση χρεώσεων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος


Κατανάλωση KWH τετραμήνου μέρας:+ νύχτας: ΟΤΣ: 56.83  
ΕταιρείαΠροϊόν€/kWh 1€/kWh 2Πάγιο€/kWh ΝΠάγιο ΝΑρχικό Κόστος Τελικό Κόστος Επιπλέον παράμετροιΌριο ΟΤΣΗμερομηνία ενημέρωσης
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Red Home Solar 0,06950 0,06950 0 0 0 55,6057,06 Παροχές που συνδυάζουν ηλεκτρική ενέργεια και φωτοβολταϊκό σύστημα έως 10 kW 55 21/2/2020
ελίν electricon ΟΙΚΙΑΚΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 0,08500 0,08500 0 0,06610 0 66,1159,50 Χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ. Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 0 21/2/2020
ΗΡΩΝ Home 1Ν 0,08500 0,09200 0 0,06610 0 66,1170,91 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 1,00% 50 18/2/2020
ΕΛΤΑ Οικιακό (Γ1Ν) 0,08400 0,08400 €1 0,06610 0 66,4159,77 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 65 21/2/2020
ελίν electricon ΟΙΚΙΑΚΟ 0,08500 0,08500 0 0 0 68,0061,20 Χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ. Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 0 21/2/2020
ΗΡΩΝ Home 1 0,08500 0,09200 0 0 0 68,0072,78 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 1,00% 50 18/2/2020
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ ΟΙΚΙΑ 2 (Γ1) 0,08400 0,08400 €1 0 0 68,2061,38 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 65 21/2/2020
FOS Plus FOS Plus Family Prime Night_ 0,08800 0,08800 0 0,06610 0 68,2169,67 55 21/2/2020
Elpedison 24 Ώρες Νυχτερινό 0,06390 0,06390 €17,60 0,06390 0 68,7274,18 50 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Simple 0,08590 0,08590 0 0,08590 0 68,7263,87 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
WeEnergy WE – GREEN HOME (Γ1) 0,06600 0,06600 €16 0 0 68,8068,80 Με την έκπτωση έγκαιρης εξόφλησης 68 21/2/2020
Solar Energy Οικιακό Πρόγραμμα S1 plus 0,06390 0,06390 €18 0 0 69,1270,58 55 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Night 0,08950 0,08950 0 0,06610 0 69,2664,33 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
Solar Energy Οικιακό Πρόγραμμα S1N 0,08950 0,08950 0 0,06610 0 69,2660,33 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
WATT + VOLT Home Energy Night 0,08500 0,09200 €3,52 0,06610 0 69,6369,63 60 21/2/2020
ΕΛΤΑ Οικιακό (Γ1) 0,08600 0,08600 €1 0 0 69,8062,82 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 10,00% 65 21/2/2020
FOS Plus FOS Plus Family Prime_ 0,08800 0,08800 0 0 0 70,4071,86 55 21/2/2020
ΗΡΩΝ Νυχτερινή Χρέωση 24/7 0,06590 0,06590 €18 0,06590 0 70,7275,47 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 1,00% 50 18/2/2020
ελίν electricon Νυχτερινό 365 0,06590 0,06590 €18 0 0 70,72 Χωρίς Ρήτρα ΟΤΣ 0 21/2/2020
Volterra HOME V1 Night 0,08990 0,08990 0 0,07897 0 70,8367,29 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 60 21/2/2020
WATT + VOLT Liberty 0,06400 0,06400 €19,67 0,06400 0 70,8770,87 Το πάγιο προκύπτει από την ετήσια συνδρομή των 59,00 ευρώ. Ισχύει έως 29/02/2020 60 21/2/2020
WeEnergy WE- GREEN HOME Ν (Γ1 Ν) 0,07000 0,07000 €16 0,06400 0 71,4071,40 Με την έκπτωση έγκαιρης εξόφλησης 68 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Day 0,08950 0,08950 0 0,08950 0 71,6066,32 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
Solar Energy Οικιακό Πρόγραμμα S1 0,08950 0,08950 0 0 0 71,6062,32 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
Volterra HOME V1 0,08990 0,08990 0 0 0 71,9268,32 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 60 21/2/2020
FOS Plus FOS Plus Family Night_(Νυχτερινό Οικιακό) 0,09400 0,09400 0 0,06610 0 72,4173,87 55 21/2/2020
nrg Basic N 0,08950 0,08950 €3,52 0,06610 0 72,7861,86 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15% 60 3/2/2020
Elpedison ElectricityHome Protect Simple 0,08600 0,08600 €4 0,08600 0 72,8067,34 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
Volton Volton στο Σπίτι Νυχτερινό 0,08987 0,08987 €1,44 0,06610 €1,92 72,8867,41 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
nrg Basic 0,08950 0,08950 €1,52 0 0 73,1262,15 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15% 60 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Protect Night 0,08960 0,08960 €4 0,06610 0 73,3367,79 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
Volton Volton στο Σπίτι 0,08987 0,08987 €1,44 0 0 73,3467,80 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
ZeniΘ POWER HOME Night 0,08990 0,08990 0 0,06610 €4 73,5463,97 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
FOS Plus FOS Plus Family_(Οικιακό) 0,09400 0,09400 0 0 0 75,2076,66 55 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Protect Day 0,08960 0,08960 €4 0,08960 0 75,6869,79 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 50 21/2/2020
ZeniΘ POWER HOME 0,08990 0,08990 €4 0,08990 0 75,9265,99 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Red Home Night 0,10010 0,10010 0 0,06320 0 76,3966,39 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
nrg nrg 4ALL 0,06975 0,06975 €22 0 0 77,8077,80 Η προσφορά ισχύει με 24μηνη σύμβαση, έως 29/02/2020 60 21/2/2020
WeEnergy WE- GREEN HOME Ν (Γ1 Ν) 0,08000 0,08000 €16 0,06600 0 78,6078,60 68 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Protect Simple Fixed 0,08600 0,08600 €10 0,08600 0 78,8066,98 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 0 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Protect Night Fixed 0,08960 0,08960 €10 0,06610 0 79,3367,43 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 0 21/2/2020
WeEnergy WE – GREEN HOME (Γ1) 0,08000 0,08000 €16 0 0 80,0080,00 68 21/2/2020
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Red Home 0,10010 0,10010 0 0 0 80,0869,53 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
Elpedison ElectricityHome Protect Day Fixed 0,08960 0,08960 €10 0,08960 0 81,6869,43 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 0 21/2/2020
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Red Home Night Fixed 0,10800 0,10800 0 0,07110 0 82,7171,76 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό 24/7 Νυχτερινό 0,07890 0,07890 €20 0,07890 0 83,1284,58 55 21/2/2020
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Red Home Fixed 0,10800 0,10800 0 0 0 86,4074,90 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
ZeniΘ POWER HOME FREE 0,08380 0,08380 €19,67 0,08380 0 86,71 0 21/2/2020
Protergia Protergia Οικιακό Ν 0,11028 0,11274 €3,91 0,07897 0 89,0090,46 55 21/2/2020
Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό Νυχτερινό 0,11050 0,11050 €1,69 0,07890 €2,22 89,1577,24 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
ΔΕΗ Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο - Γ1Ν 0,11058 0,11936 €1,69 0,07897 €2,22 89,2184,75 Δεν υπάρχει Ρήτρα ΟΤΣ. Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 0 21/2/2020
Protergia Protergia Οικιακό 0,11028 0,11274 €1,69 0 0 89,9191,37 55 21/2/2020
Φυσικό Αέριο Ρεύμα Οικιακό 0,11050 0,11050 €1,69 0,11050 0 90,0978,04 Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 15,00% 55 21/2/2020
ΔΕΗ Οικιακό Τιμολόγιο - Γ1 0,11058 0,11936 €1,69 0 0 90,1585,65 Δεν υπάρχει Ρήτρα ΟΤΣ. Δυνατότητα έκπτωσης συνέπειας 5,00% 0 21/2/2020

€/kWh 1: Η χρέωση της kWh μέχρι 2000 kWh ανά τετράμηνο.

€/kWh 2: Η χρέωση της kWh άνω των 2000 kWh.

€/kWh Ν: Η χρέωση της kWh στο νυχτερινό τιμολόγιο

Πάγιο: Πάγια χρέωση τετραμήνου

Πάγιο Ν: Επιπλέον πάγια χρέωση για το νυχτερινό

Αρχικό κόστος: Το συνολικό κόστος χρεώσεων τετραμήνου με βάση την κατανάλωση kWh μέρας και νύχτας. Αν το πρόγραμμα δεν προσφέρει τιμολόγιο νύχτας, η κατανάλωση της νύχτας προστίθεται στην ημερήσια.

Τελικό κόστος: Το αρχικό κόστος μείον την έκπτωση συνέπειας συν την πιθανή επιβάρυνση ΟΤΣ σύμφωνα με την μέσο όρο ΟΤΣ του προηγούμενου τετραμήνου