Εκτύπωση

Εταιρικά ομόλογα

Τελευταία παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τα εταιρικά ομόλογα, ιδιαίτερα μετά την πτώση των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων στην χώρα μας. Σε αυτό συμβάλλει και η μειωμένη εμπιστοσύνη των καταθετών στις τράπεζες μετά το "κούρεμα" των καταθέσεων στην Κύπρο.

Τι είναι το ομόλογο;

Είναι μια δανειακή σύμβαση με συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο επιτόκιο. Όταν αγοράζουμε ένα ομόλογο αξίας 1000 ευρώ, ουσιαστικά δανείζουμε χρήματα στον εκδότη του ομολόγου. Ο εκδότης έχει την υποχρέωση κάθε χρόνο να μας δίνει τον τόκο ("κουπόνι") που υποσχέθηκε και επιπλέον στην λήξη του ομολόγου να μας δώσει 1000 ευρώ. Υπάρχει δυνατότητα να πουλήσουμε σε κάποιον το ομόλογο που έχουμε στην κατοχή μας πριν την λήξη του, αλλά η τιμή μεταβάλλεται (ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση) οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε απώλεια μέρους του κεφαλαίου μας (πουλώντας σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που αγοράσαμε). Κατά την αγορά του ομολόγου (ή την πώληση πριν την λήξη) πληρώνουμε επιπλέον κάποια προμήθεια. Υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τα χρήματά μας στην περίπτωση που ο εκδότης αδυνατεί να ξεπληρώσει το χρέος του.

Τι πρέπει να προσέξουμε;

Όταν σκοπεύουμε να αγοράσουμε ένα ομόλογο, καλό είναι να κοιτάμε:

1) Τι αξιολόγηση έχει. Αν ανήκει στην πρώτη ομάδα, θεωρείται μια καλή επένδυση με χαμηλό ρίσκο:

Moody'sS&PΚίνδυνος
Aaa AAA Ιδιαίτερα χαμηλός
Aa1 AA+ Πολύ χαμηλός
Aa2 AA
Aa3 AA-
Α1 Α+ Χαμηλός
Α2 Α
Α3 A-
Baa1 ΒΒΒ+ Σημαντικός
Baa2 ΒΒΒ
Baa3 ΒΒΒ-

Αν ανήκει στην δεύτερη ομάδα είναι ομόλογο υψηλού κινδύνου (junk bond):

Moody'sS&PΚίνδυνος
Ba1 BB+ Απρόβλεπτος
Ba2 BB
Ba3 BB-
B1 B+
B2 B
B3 B-
Caa1 CCC+ Υψηλός
Caa2 CCC
Caa3 CCC-
Ca CC
C C

2) Την διάρκεια του ομολόγου. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν θα χρειαστούμε τα χρήματά μας πριν την λήξη. Αν οδηγηθούμε σε πώληση πριν την λήξη υπάρχει περίπτωση σημαντικής απώλειας.

3) Όταν το ομόλογο είναι σε ξένο νόμισμα υπάρχει η απρόβλεπτη παράμετρος της αλλαγής της συναλαγματικής ισοτιμίας, που μπορεί να φέρει κέρδος ή ζημιά.

4) Την διαβάθμιση εξασφάλισης δηλαδή αν το ομόλογο είναι υψηλής (senior) ή μειωμένης εξασφάλισης  (subordinated). Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη εξοφλούνται πρώτα οι οφειλές υψηλής εξασφάλισης.

Που βρίσκουμε πληροφορίες για τα ομόλογα;

Υπάρχουν αρκετές σελίδες στο internet που μας δίνουν πληροφορίες για τα ομόλογα.

Αν απλά θέλουμε να δούμε την αξιολόγηση ενός ομολόγου χρήσιμη είναι η http://www.finanzen.ch

Αν ψάχνουμε να βρούμε κάποιο ομόλογο να επενδύσουμε καλή είναι η σελίδα http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/search που έχει καλό yield calculator και επιπλέον αναφέρει αν το ομόλογο είναι μειωμένης εξασφάλισης (subordinated).

Χρήσιμος οδηγός για το πώς διαβάζουμε του πίνακες http://kiniti-axia.blogspot.com/2013/06/19062013.html

Που μπορούμε να αγοράσουμε ομόλογα;

Αγοράζουμε μέσω Ανώνυμων Χρηματιστηριακών Εταιρίων (Α.Χ.Ε.) ή τραπεζών συνήθως μέσω με private banking.

Επίσης υπάρχει η επιλογή online μέσω ξένων brokers π.χ. Saxo ή SwissQuote.

Έξοδα

Η προμήθεια για τα ομόλογα είναι συνήθως 0,3% - 0,4% αλλά μπορεί ξεκινήσει από 0,08% και να φτάσει το 2%. Η προμήθεια εφαρμόζεται και κατά την αγορά και την πώληση αλλά όχι στην εξόφληση (αν κρατήσουμε το ομόλογο μέχρι την λήξη). Δεν υπάρχει προμήθεια στην πρωτογενή αγορά όταν η Τράπεζα είναι στους αναδόχους. Η προμήθεια μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την διάρκεια του ομολόγου,την πιστοληπτική διαβάθμιση και το ύψος της συναλλαγής.

Επίσης συνήθως υπάρχουν έξοδα θεματοφυλακής (Custody Fee): 0,025% - 0,2% το χρόνο.

Επιπλέον αν το ομόλογο είναι σε διαφορετικό νόμισμα από το ευρώ υπάρχει προμήθεια μετατροπής κάθε φορά συνήθως από 0,3% έως και 0,7% ανάλογα με το ποσό της μετατροπής.

Φορολογία

Τα κουπόνια φορολογούνται με 15% όπως οι τόκοι καταθέσεων και συνυπολογίζονται για την εισφορά αλληλεγγύης.

Η υπεραξία των ομολόγων μέχρι το 2013 φορολογείται σαν εισόδημα από κινητές αξίες (10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 33% από 12.000 και άνω., κωδικοί 291-292 ή 295-296 στο Ε1 ανάλογα αν είναι ελληνικά ομόλογα ή αλλοδαπής προέλευσης). Το 2014 με βάση τον νόμο 4172/2013 είχε φορολογία με συντελεστή 15%. Η υπεραξία αφορά μόνο στη διαφορά τιμής αγοράς-τιμής πώλησης και όχι στα κουπόνια. Από το 2015 οι υπεραξίες από πώληση ή λήξη (μείον αξία αγοράς) εταιρικών (ελληνικών και ευρωπαϊκών) ομολογων είναι αφορολόγητες και έχουν μόνο εισφορά αλληλεγγύης.

Πηγές - επιπλέον μελέτη

https://www.solidus.gr/page.asp?pgid=86

http://www.capital.gr/News.asp?id=722476

http://www.euro2day.gr/

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=510777

http://www.money-money.gr

http://www.euro2day.gr

http://el.wikipedia.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_credit_rating

http://el.wikipedia.org/wiki/

http://www.capital.gr/stoupas/Article.aspx?id=1805992

Η επένδυση σε ομόλογα απευθύνεται σε επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα ίσο με την χρονική διάρκεια μέχρι τη λήξη του ομολόγου.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί προτροπή επένδυσης σε ομόλογα.

Συζήτηση