Καταθέσεις στην Βουλγαρία σε ευρώ


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Fibank - Βουλγαρία 3 μήνες Προθεσμιακή 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
0 23/4/2019
Allianz Bank - Βουλγαρία 12 μήνες Deposit Allianz Comfort 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
500 23/4/2019
Central Cooperative Bank - Βουλγαρία 3 μήνες Προθεσμιακή 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
0 23/4/2019
Invest Bank - Βουλγαρία 3 μήνες Standard deposits 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
500 23/4/2019
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 6 μήνες Standard Term Deposits 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
100 23/4/2019
Tokuda Bank - Βουλγαρία 3 μήνες Standard 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
100 20/4/2019
Piraeus Bank - Βουλγαρία 12 μήνες Piraeus Deposit I choose 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
1.500 Δυνατότητα καταβολής τόκων κάθε μήνα 23/4/2019
BNP Paribas - Βουλγαρία 9 μήνες Standard 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
10.000 23/4/2019
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 7 μήνες Multi Plus Term Deposit 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
500 23/4/2019
Fibank - Βουλγαρία IQ smart account 0,10% 7,50/μήνα
90/έτος
10.000 Interest bonus 0,50% based on minimum daily balance for 12-month period. 23/4/2019
Piraeus Bank - Βουλγαρία 12 μήνες Piraeus Deposit Standard 0,08% 6,00/μήνα
72/έτος
0 23/4/2019
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 4 μήνες Multi Plus Term Deposit 0,08% 6,00/μήνα
72/έτος
500 23/4/2019
International Asset Bank - Βουλγαρία 3 μήνες Asset Term deposit 0,08% 6,00/μήνα
72/έτος
50.000 23/4/2019
Fibank - Βουλγαρία 1 μήνας Προθεσμιακή 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
0 23/4/2019
Postbank - Βουλγαρία 12 μήνες Προθεσμιακή 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
250 23/4/2019
Central Cooperative Bank - Βουλγαρία 1 μήνας Προθεσμιακή 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
0 23/4/2019
Invest Bank - Βουλγαρία 1 μήνας Standard deposits 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
500 23/4/2019
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 3 μήνες Standard Term Deposits 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
100 23/4/2019
UniCredit Bulbank - Βουλγαρία 12 μήνες Standard Deposit 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
100 23/4/2019
UniCredit Bulbank - Βουλγαρία 24 μήνες Standard Deposit 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
100 23/4/2019
BNP Paribas - Βουλγαρία 3 μήνες Standard 0,05% 3,75/μήνα
45/έτος
10.000 23/4/2019

Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 10%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.