Προθεσμιακές καταθέσεις στην Κύπρο


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 200.000 Ελάχιστο ποσό €Επιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Κύπρου - Κύπρος 3 μήνες Υπό Προειδοποίηση 1,20% 170,00/μήνα
2.040/έτος
100.000 17/12/2017
ΟΧΣ - Κύπρος 9 μήνες Καταθέσεις Προθεσμίας 1,20% 170,00/μήνα
2.040/έτος
0 17/12/2017
USB Bank - Κύπρος 6 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση 1,20% 170,00/μήνα
2.040/έτος
100.000 17/12/2017
TKB - Κύπρος 24 μήνες Προθεσμίας 1,19% 168,58/μήνα
2.023/έτος
100 Δεν καλύπτεται από το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων της Κύπρου 17/12/2017
Ελληνική Τράπεζα - Κύπρος 12 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση NETBANKING 1,15% 162,92/μήνα
1.955/έτος
0 17/12/2017
Ελληνική Τράπεζα - Κύπρος 12 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση Νεονύμφων 1,15% 162,92/μήνα
1.955/έτος
0 17/12/2017
Ancoria Bank - Κύπρος 12 μήνες Fixed term deposit 1,05% 148,75/μήνα
1.785/έτος
5.000 17/12/2017
Privatbank - Κύπρος 6 μήνες Deposits for legal entities 1% 141,67/μήνα
1.700/έτος
200.000 17/12/2017
TKB - Κύπρος 12 μήνες Προθεσμίας 1% 141,67/μήνα
1.700/έτος
100 Δεν καλύπτεται από το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων της Κύπρου 17/12/2017
ΟΧΣ - Κύπρος 6 μήνες Καταθέσεις Προθεσμίας 1% 141,67/μήνα
1.700/έτος
0 17/12/2017
Ελληνική Τράπεζα - Κύπρος 6 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση NETBANKING 0,90% 127,50/μήνα
1.530/έτος
0 17/12/2017
Ελληνική Τράπεζα - Κύπρος 6 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση Νεονύμφων 0,90% 127,50/μήνα
1.530/έτος
0 17/12/2017
Ancoria Bank - Κύπρος 9 μήνες Fixed term deposit 0,85% 120,42/μήνα
1.445/έτος
5.000 17/12/2017
USB Bank - Κύπρος 3 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση 0,85% 120,42/μήνα
1.445/έτος
100.000 17/12/2017
Ελληνική Τράπεζα - Κύπρος 3 μήνες Εμπρόθεσμη Κατάθεση NETBANKING 0,80% 113,33/μήνα
1.360/έτος
0 17/12/2017

Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.