Καταθέσεις στην Ελβετία σε ευρώ


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
WIR Bank - Ελβετία 10 χρόνια Προθεσμιακή 0,80% 66,67/μήνα
800/έτος
5.000 30/3/2017
Bank Coop - Ελβετία Fondssparkonto 0,75% 62,50/μήνα
750/έτος
0 30/3/2017
WIR Bank - Ελβετία 9 χρόνια Προθεσμιακή 0,75% 62,50/μήνα
750/έτος
5.000 30/3/2017
PostFinance - Ελβετία E-Deposito 0,05% 4,17/μήνα
50/έτος
0 30/3/2017
UBS - Ελβετία Ταμιευτήριο 0,01% 0,83/μήνα
10/έτος
0 30/3/2017
HBL - Ελβετία Ταμιευτήριο 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 Ετήσια έξοδα 24 CHF 30/3/2017
Migros Bank - Ελβετία Euro-privatkonto 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 30/3/2017
Raiffeisen - Ελβετία Sparkonto EUR 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
0 30/3/2017
PostFinance - Ελβετία 9 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
3.000 30/3/2017
PostFinance - Ελβετία 8 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
3.000 30/3/2017
WIR Bank - Ελβετία 8 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
5.000 30/3/2017
PostFinance - Ελβετία 7 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
3.000 30/3/2017
WIR Bank - Ελβετία 7 χρόνια Προθεσμιακή 0,00% 0,00/μήνα
0/έτος
5.000 30/3/2017

Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.