Ιστορικό τιμών


Προσθήκη

Σελίδα αναφοράς KEDR BANK προθεσμιακή κατάθεση PLUS 730
Επεξήγηση: Η διαφορά πρόκειται για σύγκριση της απεικονιζόμενης τιμής με την προηγούμενη διαθέσιμη ημερολογιακά.