Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Χανίων 4 μήνες Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 2 μήνες Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 11 μήνας Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 10 μήνες Online Προθεσμιακή 0,28% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 3 μήνες Κατάθεση προθεσμίας 0,25% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 0,25% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 1 μήνας Κατάθεση προθεσμίας 0,25% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Ηπείρου 1 μήνας Προθεσμιακές 0,25% 50.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 12 μήνες Μηνιαίο Εισόδημα Online 0,25% 50.000 Μηνιαία απόδοση τόκων 17/1/2022
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 0,25% 150.000 17/1/2022
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 0,25% 150.000 17/1/2022
Τράπεζα Χανίων 1 χρόνος Κατάθεση προθεσμίας 0,25% 50.000 17/1/2022
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 12 μήνες Προθεσμιακή 0,25% 50.000 17/1/2022
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 0,25% 150.000 17/1/2022
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 0,25% 300.000 17/1/2022
Τράπεζα Θεσσαλίας 3 μήνες Προθεσμίας 0,25% 300.000 17/1/2022
Attica Bank 3 μήνες Attica My Value 0,25% 50.000 Καταβολή των τόκων κάθε μήνα ή τρίμηνο. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα: μιας πρόωρης ανάληψης έως και του 20% του κεφαλαίου χωρίς επιβάρυνση. 17/1/2022
Τράπεζα Θεσσαλίας 1 μήνας Προθεσμίας 0,25% 300.000 17/1/2022

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.