Καταθέσεις με χρονική δέσμευση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα σήμερα σε συγκριτική μορφή: τα υψηλότερα επιτόκια βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Για την εμφάνιση καταθέσεων με μεγαλύτερο ποσό από το προεπιλεγμένο ποσό χρειάζεται να αφαιρεθεί το φίλτρο ή να εισαχθεί μεγαλύτερο ποσό.


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Τράπεζα Ηπείρου 3 μήνες Προθεσμιακές 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
50.000 6/4/2020
Τράπεζα Ηπείρου 1 μήνας Προθεσμιακές 0,60% 42,50/μήνα
510/έτος
50.000 6/4/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 3 μήνες Προθεσμίας 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 6/4/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 1 μήνας Προθεσμίας 0,55% 38,96/μήνα
468/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 6/4/2020
Τράπεζα Ηπείρου 6 μήνες Προθεσμιακές 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
50.000 6/4/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 6 μήνες Προθεσμιακή 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
50.000 8/4/2020
Τράπεζα Ηπείρου 12 μήνες Προθεσμιακές 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
50.000 6/4/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 3 μήνες Προθεσμιακή 0,45% 31,88/μήνα
383/έτος
50.000 8/4/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 6 μήνες Προθεσμίας 0,45% 31,88/μήνα
383/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 6/4/2020
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 1 μήνας Προθεσμιακή 0,40% 28,33/μήνα
340/έτος
50.000 8/4/2020
Τράπεζα Θεσσαλίας 12 μήνες Προθεσμίας 0,35% 24,79/μήνα
298/έτος
100.000 Πανελλήνια εξυπηρέτηση 6/4/2020
Eurobank 6 μήνες Προθεσµιακή µε Ευρώ Επιστροφή Online 0,27% 19,13/μήνα
230/έτος
100.000 Στο τελικό επιτόκιο και στο εισόδημα συνυπολογίζεται η επιστροφή. Επίσημο επιτόκιο 0,15%. Επιστροφή 50,00€. 9/4/2020
Eurobank 6 μήνες Προθεσμιακή με επιστροφή 0,27% 19,13/μήνα
230/έτος
100.000 Στο τελικό επιτόκιο και στο εισόδημα συνυπολογίζεται η επιστροφή. Επίσημο επιτόκιο 0,15%. Επιστροφή 50,00€. 9/4/2020
Eurobank 12 μήνες Προθεσµιακή µε Ευρώ Επιστροφή Online 0,27% 19,13/μήνα
230/έτος
100.000 Στο τελικό επιτόκιο και στο εισόδημα συνυπολογίζεται η επιστροφή. Επίσημο επιτόκιο 0,15%. Επιστροφή 100,00€. 9/4/2020
Eurobank 12 μήνες Προθεσμιακή με επιστροφή 0,27% 19,13/μήνα
230/έτος
100.000 Στο τελικό επιτόκιο και στο εισόδημα συνυπολογίζεται η επιστροφή. Επίσημο επιτόκιο 0,15%. Επιστροφή 100,00€. 9/4/2020
Alpha Bank 6 μήνες Alpha online Προθεσμιακή 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
100.000 9/4/2020
Eurobank 6 μήνες Προθεσµιακή µε Ευελιξία 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
100.000 Δυνατότητα ανέξοδης πρόωρης εξόφλησης και προσθήκης κεφαλαίου. Το επιτόκιο ισχύει με online άνοιγμα προθεσμιακής 9/4/2020
Eurobank 6 μήνες Προθεσμιακή Για Όλους Online 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
100.000 6/4/2020
Eurobank 3 μήνες Προθεσµιακή µε Ευρώ Επιστροφή Online 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
100.000 Στο τελικό επιτόκιο και στο εισόδημα συνυπολογίζεται η επιστροφή. Επίσημο επιτόκιο 0,15%. Επιστροφή 22,00€. 9/4/2020
Alpha Bank 3 μήνες Alpha online Προθεσμιακή 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
100.000 9/4/2020
Eurobank 3 μήνες Προθεσµιακή µε Ευελιξία 0,25% 17,71/μήνα
213/έτος
100.000 Δυνατότητα ανέξοδης πρόωρης εξόφλησης και προσθήκης κεφαλαίου. Το επιτόκιο ισχύει με online άνοιγμα προθεσμιακής 9/4/2020

Τα προθεσμιακά επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών είναι μικτά (προ φόρων 15%) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια.
Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.