Προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου δανείων και πιστωτικών καρτών

If you debts from loans or credit cards, you to transfer to another bank with lower rate. The following comparative table, best choices (with the lowest rate) are the first line Table.


 
BankDurationProductRateExpensesSEPPECredit limitOther parametersUpdated on
Alpha Bank  10 years   All in 1   9,19%    6,47%  150.000€  Euribor 3M more 5,50% with 'of property. Minimum 1.500,00 from loans and cards Alpha Bank   16/5/2024 
Alpha Bank  10 years   All in 1   14%    16,12%  150.000€   Landline rate. Minimum 1.500,00 from loans and cards Alpha Bank   16/5/2024 

Στα επιτόκια δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του Ν 128/75 0,6%.
ΣΕΠΠΕ: Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως. Δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο καθώς κάθε τράπεζα το δίνει για διαφορετικό χρονικό διάστημα και ποσό.