Προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου δανείων και πιστωτικών καρτών

If you debts from loans or credit cards, you to transfer to another bank with lower rate. The following comparative table, best choices (with the lowest rate) are the first line Table.


 
BankDurationProductRateExpensesSEPPECredit limitOther parametersUpdated on
Piraeus Without Schedule Transport Balance «One and Good» 9% 19/8/2017
Eurobank 10 χρόνια Schedule Concentration Ενήμερων 9,90% 19/8/2017
Alpha 10 χρόνια All in 12,25% 180€ 11,14% 150.000€ Floating rate. Minimum 5.000 from cards and loans ALPHA BANK 19/8/2017
Alpha 10 χρόνια All in 12,25% 120€ 5.000€ Floating rate. Minimum 1.500,00 from cards and loans ALPHA BANK 19/8/2017
Alpha 10 χρόνια All in 12,75% 180€ 11,65% 150.000€ Landline rate. Minimum 5.000 from cards and loans ALPHA BANK 19/8/2017
Alpha 10 χρόνια All in 12,75% 120€ 5.000€ Landline rate. Minimum 1.500,00 from cards and loans ALPHA BANK 19/8/2017

Στα επιτόκια δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του Ν 128/75 0,6%.
ΣΕΠΠΕ: Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως. Δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο καθώς κάθε τράπεζα το δίνει για διαφορετικό χρονικό διάστημα και ποσό.