Προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου δανείων και πιστωτικών καρτών

If you debts from loans or credit cards, you to transfer to another bank with lower rate. The following comparative table, best choices (with the lowest rate) are the first line Table.


 
BankDurationProductRateExpensesSEPPECredit limitOther parametersUpdated on
Piraeus Without limit Schedule Transport Balance «One and Good» 9% 17/12/2017
Eurobank 10 years Schedule Concentration Ενήμερων Debts 9,90% 17/12/2017
Alpha Bank 10 years All in 1 12,25% 180€ 11,14% 150.000€ Floating rate. Minimum 5.000 from cards and loans ALPHA BANK 17/12/2017
Alpha Bank 10 years All in 1 12,25% 120€ 5.000€ Floating rate. Minimum 1.500,00 from cards and loans ALPHA BANK 17/12/2017
Alpha Bank 10 years All in 1 12,75% 180€ 11,65% 150.000€ Landline rate. Minimum 5.000 from cards and loans ALPHA BANK 17/12/2017
Alpha Bank 10 years All in 1 12,75% 120€ 5.000€ Landline rate. Minimum 1.500,00 from cards and loans ALPHA BANK 17/12/2017

Στα επιτόκια δεν συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του Ν 128/75 0,6%.
ΣΕΠΠΕ: Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως. Δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο καθώς κάθε τράπεζα το δίνει για διαφορετικό χρονικό διάστημα και ποσό.