Στεγαστικά δάνεια για επαγγελματική στέγη


Ποσό: Διάρκεια σε μήνες:  

Για σύγκριση με άλλο δάνειο εισάγετε επιτόκιο:

ΤράπεζαΠροϊόνΕλάχιστο δάνειο €ΕπιτόκιοΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Εθνική Τράπεζα Εθνική Επιχειρηματικό Πολυδάνειο Ανάπτυξη κυμαινόμενο 6Μ 10.000 6,25% EURIBOR 6M πλέον περιθωρίου μέχρι 6,50%. 28/5/2017
Alpha Bank Alpha Επαγγελματικό Ακίνητο 10.000 10% Σταθερό επιτόκιο για 10 έτη. 28/5/2017

Επιτόκια χωρίς εισφορά Ν.128/75: 0,60%