Επιτόκια τραπεζών που ανοίγουν λογαριασμό online σε ευρώ


Ποσό:  
ΧώραΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Μάλτα Mediterranean Bank 60 μήνες Fixed Term Deposit 2,25% 159,38/μήνα
1.913/έτος
5.000 Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Μάλτα Mediterranean Bank 48 μήνες Fixed Term Deposit 1,85% 131,04/μήνα
1.573/έτος
5.000 Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Μάλτα Mediterranean Bank 36 μήνες Fixed Term Deposit 1,65% 116,88/μήνα
1.403/έτος
5.000 Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Μάλτα Mediterranean Bank 24 μήνες Fixed Term Deposit 1,35% 95,63/μήνα
1.148/έτος
5.000 Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Μάλτα Mediterranean Bank 12 μήνες Fixed Term Deposit 1% 70,83/μήνα
850/έτος
5.000 Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Μάλτα Mediterranean Bank 3 μήνες Me3 Savings Account 1% 70,83/μήνα
850/έτος
0 Προειδοποίηση 3 μηνών. Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Λουξεμβούργο Advanzia Advanzia Deposit Account 0,50% 35,42/μήνα
425/έτος
5.000 19/8/2017
Μάλτα Mediterranean Bank Savings Account 0,20% 14,17/μήνα
170/έτος
0 Εξερχόμενο έμβασμα μόνο προς συνδεδένο λογαριασμό ιδίου. Ταχυδρομική αποστολή αίτησης ανοίγματος λογαριασμού και αντιγράφου ταυτότητας 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 120 μήνες Term account 0,14% 9,92/μήνα
119/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank Savings account 0,10% 7,08/μήνα
85/έτος
0 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 1 μήνας Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 3 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 6 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 12 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 24 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 36 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 60 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Λουξεμβούργο Keytrade Bank 84 μήνες Term account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
1.000 19/8/2017
Ελβετία CIM Bank 1 μήνας CIM Deposit Account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
10.000 Ετήσια έξοδα individual account 90 CHF 19/8/2017
Ελβετία CIM Bank 6 μήνες CIM Deposit Account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
10.000 Ετήσια έξοδα individual account 90 CHF 19/8/2017
Ελβετία CIM Bank 12 μήνες CIM Deposit Account 0% 0,00/μήνα
0/έτος
10.000 Ετήσια έξοδα individual account 90 CHF 19/8/2017

Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.