Πρόβλεψη εκλογών Ιουλίου 2019


ΜέλοςΝΔΣΥΡΙΖΑΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΚΚΕΧΑΕλληνική ΛύσηΜέρα 25ΠΛΕΥΣΗEKΛοιπάΣύνολο Ημερομηνία Ενημέρωσης
Αποτελέσματα ευρωεκλογών 2019 33.12 23.76 7.72 5.35 4.88 4.18 2.99 1.61 1.45 14.94 100,00 1/6/2019
Καράντη Μαρία 37 24 7 6 6 7 4 2.5 2 4.5 100,00 1/6/2019
Μάριος Αντωνίου 35 25 7 5 6 4 2 2 2 12 100,00 2/6/2019
maria 38 23 6 5.5 5 3.5 2.5 2.2 2 12.3 100,00 2/6/2019
Stefan 36 24 6.5 5.5 6 2.5 2 1.5 3.5 12.5 100,00 11/6/2019
geosim 39 21.5 7.5 5.5 5 3 4 1.5 2 11 100,00 14/6/2019

Στον παραπάνω πίνακα τα μέλη μπορούν να βάλουν την προβλεψή τους για τις εκλογές της 7/7/2019.

Το όνομα του μέλους, το σύνολο και η ημερομηνία μπαίνουν αυτόματα. Μετά την εισαγωγή - διόρθωση των δεδομένων, για να φανεί το σύνολο χρειάζεται ανανέωση της σελίδας (γίνεται πατώντας το κουμπί "Εμφάνιση").

Η εισαγωγή των δεδομένων επιτρέπεται μέχρι την Σάββατο 25/5/2019 23:59

Συζήτηση