Καταθέσεις στην Βουλγαρία σε ευρώ


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 100.000 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 18 μήνες Standard Term Deposits 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
100 23/6/2017
Piraeus Bank - Βουλγαρία 12 μήνες Piraeus Deposit Gold 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
20.000 23/6/2017
UniCredit Bulbank - Βουλγαρία 12 μήνες ROKADA Deposit 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
1.000 Προκαταβολή τόκων 23/6/2017
TBI Bank - Βουλγαρία 1 μήνας Προθεσμιακή 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
0 23/6/2017
Piraeus Bank - Βουλγαρία 12 μήνες Piraeus Deposit I choose 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
1.500 Δυνατότητα καταβολής τόκων κάθε μήνα 23/6/2017
BNP Paribas - Βουλγαρία 6 μήνες Standard 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
10.000 23/6/2017
Piraeus Bank - Βουλγαρία Deposit Autonomy 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
50.000 23/6/2017
CIBANK - Βουλγαρία 12 μήνες Virtual term deposit 0,20% 15,00/μήνα
180/έτος
50.000 24/6/2017
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 19 μήνες Multi Plus Term Deposit 0,19% 14,25/μήνα
171/έτος
500 23/6/2017
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 16 μήνες Multi Plus Term Deposit 0,17% 12,75/μήνα
153/έτος
500 23/6/2017
Central Cooperative Bank - Βουλγαρία 3 μήνες Προθεσμιακή 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
50 24/6/2017
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 12 μήνες Standard Term Deposits 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
100 23/6/2017
Piraeus Bank - Βουλγαρία 6 μήνες Piraeus Deposit Gold 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
20.000 23/6/2017
Piraeus Bank - Βουλγαρία 12 μήνες Piraeus Deposit Standard 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
0 23/6/2017
Tokuda Bank - Βουλγαρία 1 μήνας Standard 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
100 23/6/2017
UniCredit Bulbank - Βουλγαρία 24 μήνες Standard Deposit 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
25.000 23/6/2017
UniCredit Bulbank - Βουλγαρία 6 μήνες ROKADA Deposit 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
1.000 Προκαταβολή τόκων 23/6/2017
Teximbank - Βουλγαρία 1 μήνας Προθεσμιακές Καταθέσεις 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
50 23/6/2017
Municipal Bank PLC - Βουλγαρία 13 μήνες Multi Plus Term Deposit 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
500 23/6/2017
International Asset Bank - Βουλγαρία 1 μήνας Asset Term deposit 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
50.000 24/6/2017
CIBANK - Βουλγαρία 6 μήνες Virtual term deposit 0,15% 11,25/μήνα
135/έτος
50.000 24/6/2017

Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 10%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.