Εκτύπωση

Αύξηση επιτοκίου καταθέσεων από την Τράπεζα Ηπείρου

Αύξηση επιτοκίου στις προθεσμιακές καταθέσεις από την Τράπεζα Ηπείρου.

Διάρκεια ενός τριμήνου

 • για ελάχιστο ποσό 300.001€: Από 2.40% σε 2.60% Διαφορά:8.33%.
 • για ελάχιστο ποσό 150.001€: Από 2.30% σε 2.50% Διαφορά:8.7%.
 • για ελάχιστο ποσό 50.001€: Από 2.20% σε 2.40% Διαφορά:9.09%.
 • για ελάχιστο ποσό 5.000€: Από 2.10% σε 2.30% Διαφορά:9.52%.

Διάρκεια ενός εξαμήνου

 • για ελάχιστο ποσό 300.001€: Από 2.60% σε 2.80% Διαφορά:7.69%.
 • για ελάχιστο ποσό 150.001€: Από 2.50% σε 2.70% Διαφορά:8%.
 • για ελάχιστο ποσό 50.001€: Από 2.45% σε 2.65% Διαφορά:8.16%.
 • για ελάχιστο ποσό 5.000€: Από 2.40% σε 2.60% Διαφορά:8.33%.

Διάρκεια ενός έτους

 • για ελάχιστο ποσό 300.001€: Από 2.90% σε 3.00% Διαφορά:3.45%.
 • για ελάχιστο ποσό 150.001€: Από 2.85% σε 2.95% Διαφορά:3.51%.
 • για ελάχιστο ποσό 50.001€: Από 2.80% σε 2.90% Διαφορά:3.57%.
 • για ελάχιστο ποσό 5.000€: Από 2.70% σε 2.80% Διαφορά:3.7%.

www.ioanninabank.gr