Εκτύπωση

Μείωση επιτοκίου ταμιευτηρίου από την CitiBank

Μείωση επιτοκίου στον νέο λογαριασμό καταθέσεων Citi EASY PAY από την CitiBank.
Επιτόκιο: Από 3.00% σε 2.50% Διαφορά:-16.67%.
www.citibank.com/greece