Εκτύπωση

Μείωση επιτοκίων καταθέσεων από την Attica Bank

Επιτόκιο Attica Early Profit:
Διάρκεια ενός εξαμήνου: Από 2.50% σε 2.30% Διαφορά:-8%.
Διάρκεια ενός έτους: Από 2.70% σε 2.50% Διαφορά:-7.41%.
www.atticabank.gr

Attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ:
Επιτόκιο: Από 1.75% σε 1.50% Διαφορά:-14.29%.
www.atticabank.gr