Καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια


 
ΤράπεζαΜέγιστη ΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΠιστωτικό όριο €Επιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
HSBC Bank 5 χρόνια Καταναλωτικό Δάνειο Asset Backed 3% 30.000 Euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου 3,00%, με εξασφάλιση. Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. 7/12/2021
HSBC Bank 7 χρόνια Καταναλωτικό Δάνειο Asset Backed 3,50% 50.000 Euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου 3,50%, με εξασφάλιση. Ελάχιστο δάνειο: 30.000€. 7/12/2021
Alpha Bank 20 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον με Προσημείωση Ακινήτου 4,50% 100.000 EURIBOR Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,50% Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. Έξοδα: Ευρώ 250 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 7/12/2021
Attica Bank 10 χρόνια Attica Special Credit 4,95% 100.000 EURIBOR 3μήνου πλέον περιθωρίου από 4,95%, με ενεχύραση κατάθεσης. Ελάχιστο δάνειο: 5.000,00€. 7/12/2021
Alpha Bank 20 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον με Προσημείωση Ακινήτου 5,50% 100.000 EURIBOR Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5,50% Ελάχιστο δάνειο: 15.000,00€. Έξοδα: Ευρώ 250 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 7/12/2021
Attica Bank 15 χρόνια Attica XL 6,95% 100.000 EURIBOR 3μήνου πλέον περιθωρίου από 6,95%. Η χορήγηση του Αttica XL καλύπτεται υποχρεωτικά με εμπράγματη εξασφάλιση (εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου). Ελάχιστο δάνειο: 10.000,00€. 7/12/2021
Attica Bank 7 χρόνια Attica Συμφέρον 8,50% 25.000 Ελάχιστο δάνειο: 1.000,00€. 7/12/2021
Alpha Bank 8 χρόνια Alpha Μέτρον Άριστον 11,50% 30.000 Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου. Ελάχιστο δάνειο: 1.500,00€. Έξοδα: Ευρώ 180 που εισπράττονται κατά την εκταμίευση. 7/12/2021
Εθνική Τράπεζα 7 χρόνια Προσωπικό Δάνειο ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ κυμαινόμενο 11,90% Ελάχιστο δάνειο: 2.000,00€. Το επιτόκιο μειώνεται κατά 0,25% κάθε έξι μήνες (έως 12 φορές), με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση πληρωμής οποιασδήποτε δόσης για πάνω από 30 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου της μείωσης εξαμήνου. 6/12/2021
Τράπεζα Ηπείρου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 12,95% 6/12/2021
Τράπεζα Θεσσαλίας Καταναλωτικά - Προσωπικά 13,75% 6/12/2021