Προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα με ανεπίσημα επιτόκια

Οι παρακάτω προθεσμιακές καταθέσεις στηρίζονται στα στοιχεία που παρέχουν αναγνώστες της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν επαληθευτεί.


Ποσό: Ενημέρωση: ημερών  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕισόδημα για 20.000.001 Ελάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροι - περιοχήΗμερομηνία ενημέρωσηςΜέλος
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
20.000.001 Αθήνα.Αν τα πάνε και άλλοι οικογένειας+"0.05"μεικτά/ετος 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
200.000 Αθήνα.Αντα πάνεκαι άλλοι (50Χ+)οικογένειας+"0.05"μεικτά/200Χ 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
200.000 Αθήνα.Αντα πάνεκαι άλλοι (50Χ+)οικογένειας+"0.05"μεικτά/200Χ 22/9/2021 Dia!84
Παγκρήτια 12 μήνες Προθεσμιακή 0,30% 4.250,00/μήνα
51.000/έτος
200.000 Αθήνα.Αντα πάνεκαι άλλοι (50Χ+)οικογένειας+"0.05"μεικτά/200Χ 22/9/2021 Dia!84

Το εισόδημα είναι μετά την αφαίρεση των φόρων 15%.Το ετήσιο εισόδημα προκύπτει από το (μέσο) επιτόκιο για ένα έτος και το μηνιαίο εισόδημα είναι το ετήσιο δια 12.