Εκτύπωση

Καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια

Το επιτόκιο είναι χωρίς την εισφορά 0,60% του Ν.128/75

Σχόλια (2)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 9.000 €
Με σταθερό επιτόκιο 13,50%
Διάρκεια εως 48 μήνες
Χωρίς ποινή προεξόφλησης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 50.000 €

Με σταθερό επιτόκιο 10,50%
Διάρκεια εως 120 μήνες
Χωρίς ποινή προεξόφλησης

 

Καταναλωτικά Δάνεια έως 16.000ευρώ

Σταθερό επιτόκιο 12,50%
Διάρκεια εως 48 μήνες
Χωρίς ποινή προεξόφλησης